• NOOA-ARCTIC LAITURIT / veikko.salli@nooa-arctic.fi

Kehitys

Kantaa ja kestää! Laituri meille suomalaisille.
NOOA-ARCTIC LAITURI

LAITURIN KEHITYKSEN TAUSTAT

48 vuotta sitten alkoi eräällä selkämeren rannikkosaarella oppimisprosessi, jonka hedelmistä nyt pyrimme nauttimaan.

OPPIMISEN VAIHEET:

1.

Pienehköjen pystytolppien varaan tehty laituri. Opittiin tekemään joka vuosi uusi tekele kun aiemman jäät ja veden nousun vaihtelut hajotti rakenteet.

2.

Kalastajat tekivät jykevän hirsisen kiviarkkulaiturin, jonka piti kestää sukupolvia (tekijöillä oli vahvat perusteet arviolleen). 5 vuoden kuluttua Tammikuussa meri jäätyi kun meren pinta oli n. miinus 40 cm. Helmikuussa matalapaine nosti meren pintaa n. 60 cm. Seuraus: Jykevä laituri hajosi korjaamattomaan kuntoon.

3.

Hankittiin putkiponttoonilaituri. Se oli ihan ok laadultaan. Ostettiin kyllä liian pieni. Yhden ihmisen paino laiturin laidalla riitti kallistamaan laituria niin paljon, että varpaat kastui. Eräänä kevättalvena luulimme, että laituri on varastettu. Ei niin ollut, vaan lumen ja sohjon paino riitti upottamaan laiturin niin syvälle, että se jäi jään sisään. Onneksi vahva köysitys rantaan pelasti laiturin.

NOOA-ARCTIC LAITURI

Ympärivuotiseen käyttöön ääriolosuhteissa.

NOOA-ARCTIC LAITURI

MITÄ OPIMME TÄSTÄ KAIKESTA?

1.

On pyrittävä ymmärtämään luonnonvoimien aiheuttamat ehdot laiturin suunnittelulle tilanteessa, jossa mm. veden korkeuden vaihtelut laiturin käytön kannalta edellyttävät ponttoonirakennetta.

2.

Laiturin kunnollinen ankkurointi edellyttää, että ankkurointi vastaa suuriinkin veden korkeuden vaihteluihin ilma, että ankkuroinnin joku rakenneosa menettää alunperin suunnitellun tehonsa. Vedessä olevat ankkuripainot joutuvat suuriin haasteisiin laiturin noustessa jopa yli metrin vedenpinnan muutoksissa. Niinpä päätöksemme olikin, että laituri ankkuroidaan rantaan.

3.

Ponttoonien tulee antaa riittävä kantavuus myös talvien joskus suurienkin lumi- ja sohjopainojen takia. Ponttoonien tulee antaa riittävä kantavuus myös silloin, kun erityisesti mökille saapumistilanteessa on monta ihmistä laiturin toisella puolella purkamassa tai lastaamassa venettä. Ponttoonien tulee olla siten muotoillut että ne sallivan jäiden huomattavatkin liikkeet laiturin rakenteiden kärsimättä. Eli laiturin nettokantavuuden tulee olla vähintään tuhannen kilon luokkaa, ei muutaman sadan.

4.

Laiturin kytkennässä käyntisillan kautta maihin, tulee myös huomioida veneiden tai myrskyn aiheuttaman aallokon kiertävä voima, joskus hyvinkin suuri. Periksi on annettava oikein, muutoin rakenteet kärsivät.

5.

Vuosikymmenten kokemukset eri materiaalien soveltumisesta ulkokäyttöön ”arktisissa” olosuhteissa on opettanut meitä ymmärtämään painekyllästetyn puun, ruuvien, liitosterästen ja erilaisten lisävarusteiden yhteensopivuuden ehdot saadaksemme laiturin omistajan toiveet kestävästä ja turvallisesta loma-asumisen yhdestä tärkeimmästä toimintaelementistä toteutettua.

NOOA-ARCTIC LAITURI

Tinkimätöntä yhteistyötä luonnon kanssa.