• NOOA-ARCTIC LAITURIT / veikko.salli@nooa-arctic.fi

Kantaa ja kestää! Laituri meille suomalaisille.

OTA YHTEYTTÄ

YHTEISTYÖ ASIAKKAAN JA TOIMITUSORGANISAATION KESKEN

1.

Keskustelut aiotusta hankinnasta.

2.

Erittäin tärkeä vaihe: Tapaaminen tontilla. Sen jälkeen toimituksen yksityiskohdat voidaan määritellä oikein sekä toimituksen sisällön ja hinnan suhteen. Tarjouksessa ei saa olla ”ehkä, jos”, tai muita vastaavia kohtia.

3.

Rannan ominaisuuksien ja nimenomaan asemoinnin määrittely. Mahdollisten asennusta edeltävien lisätöiden teettämisestä päättäminen. Saatujen tietojen pohjalta voidaan tehdä mahdollisimman pitävä toimitussopimus aikatauluineen.

4.

Jokainen laituri numeroidaan. Tiedot sekä laiturista että asiakkaan yhteystiedot kortistoidaan. Tehdään asiakkaan kanssa sopimus, joka täsmentää tietojen käyttämisen rajoitukset. Päätarkoitus kortistolla on taata laitureiden mahdollisesti tarvitseman huollon toimivuus sekä erityisesti laitureiden kehittämisen sekä ”suuret” että ”pienet” perusteet kehitystyön tueksi ja kaikkien laiturinomistajien hyväksi.

NOOA-ARCTIC LAITURI

Vahvuutena kestävyys ja kantavuus.

OTA YHTEYTTÄ NIIN JUTELLAAN SINUN TARPEISTASI


Soittele: 0400 591219 tai meilaa: veikko.salli@nooa-arctic.fi tai veikko@veikkosalli.fi

HUOM! 15.2. mennessä tiedotetaan valtakunnallisen alueverkoston yhteystietoja. Nämä hommat tarvitsevat kasvokkain keskusteluja, että toiveesi oikein toteutuvat.

NOOA-ARCTIC

laituriterveisin

Veikko Salli